Dostarczamy Informacje, które budują Wiedzę

Klęski żywiołowe
Poznaj ich rozmiar
Zobacz ich skutki

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

O PROJEKCIE

Przygotowana przez MGGP AERO aplikacja internetowa powstała w oparciu o technologię OBLIVIEW.com. Serwis umożliwia szybki, łatwy i intuicyjny dostęp do unikalnych danych przestrzennych w środowisku web GIS. Głównym zamysłem projektu jest wykorzystanie danych pozyskanych przez MGGP Aero do wsparcia zarządzania kryzysowego oraz zdobycia wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego na obszarach objętych klęskami żywiołowymi.

Aktualne dane

Aplikacja udostępnia aktualne dane z nalotów wykonywanych w celu zarejestrowania konkretnego zdarzenia. W pełni obrazują one skalę i skutki katastrofy.

Dane archiwalne

Udostępnione w aplikacji dane archiwalne umożliwiają przeprowadzenie analizy zmian wywołanych klęską w odniesieniu do lat ubiegłych.

Warstwy użytkownika

Aplikacja umożliwia wgranie własnych warstw wektorowych KML / KMZ / shapefile w postaci pliku zip.

Pomiary

W aplikacji istnieje możliwość wykonywania prostych pomiarów przestrzennych, takich jak powierzchnia i odległość.

Dostarczamy Informacje, które budują Wiedzę.

DANE WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Zdjęcia pozyskane z pułapu lotniczego gwarantują dużą szczegółowość opracowanej ortofotomapy.

Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie wielkości strat i zniszczeń oraz oszacowanie sił i środków niezbędnych do likwidacji skutków katastrofy.

Rozległy pożar

Wykonujemy naloty nad terenami objętymi pożarem.

Powódź

Nasze zdjęcia pozwolą określić zniszczenia spowodowane przez powodzie i podtopienia.

Trąby powietrzne / orkany

Opracowane przez nas materiały umożliwią oszacowanie strat wywołanych trąbą powietrzną.

Susza

Monitorujemy obszary dotknięte suszą.

Osuwisko

Wykonujemy skanowanie laserowe i monitorujemy przemieszczanie mas ziemnych.

Gradobicie

Wizualizujemy szkody wynikające z gradobicia.

Darmowa aplikacja

Prowadzisz prace badawcze na terenie objętym katastrofą przyrodniczą?

Chcesz określić rozmiar stref zniszczeń, pożarów lub zatopień?

Bezpłatnie skorzystaj z udostępnionych danych.

SPRAWDŹ
MGGP AERO

DOTYCHCZAS ZAREJESTROWALIŚMY

Na przestrzeni wielu lat działalności naszej firmy zarejestrowaliśmy szkody wyrządzone poprzez różnego typu klęski żywiołowe, np.:

 • kleska-zywiolowa

  Powódź

  Na przełomie maja i czerwca 2010 roku, na skutek intensywnych opadów w południowej Polsce, przez wiele miejscowości przeszła fala powodziowa. W Świniarach wał przeciwpowodziowy został przerwany 23 maja, w skutek czego zalany został obszar o powierzchni kilkudziesięciu km².

 • kleska-zywiolowa

  Osuwisko

  W drugiej połowie maja 2010 roku, po okresie intensywnych opadów deszczu, na terenie gminy Pleśna doszło do osuwania się gruntu (gleby i zwietrzeliny). Zjawisko to wystąpiło na północnych stokach góry Tubendza i trwało kilka dni. Osuwisko miało powierzchnię ponad 8 ha.

 • kleska-zywiolowa

  Trąba powietrzna

  Huby to niewielka wieś w województwie śląskim, leżąca około 40 km na północny-wschód od Częstochowy, w Niecce Włoszczowskiej. 20 lipca 2007 roku przez ten obszar przetoczyła się seria trąb powietrznych. W ciągu kilku minut ulewa, grad i silny wiatr spowodowały wyjątkowo duże zniszczenia.

 • kleska-zywiolowa

  Trąba powietrzna

  7 lipca 2017 roku przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie przeszła trąba powietrzna. Około 800 ha lasu zostało doszczętnie zniszczonych, a kolejnych 700 ha uległo uszkodzeniu.

 • kleska-zywiolowa

  Wiatrołomy

  20 lipca 2007 roku, w województwie śląskim w okolicach Częstochowy, przeszła fala potężnych trąb powietrznych. Zdarzenie to zniszczyło łącznie kilkanaście hektarów lasu.

 • kleska-zywiolowa

  Powódź

  W wyniku ulewnych opadów deszczu na pograniczu polsko-czeskim, w dniu 7 sierpnia 2010 roku nastąpiło katastrofalne wezbranie wód na rzece Witka. Spowodowało to przepełnienie zbiornika wodnego, który nie będąc zbiornikiem przeciwpowodziowym, nie posiadał rezerwy. Masy wody przelewające się przez korpus zapory ziemnej w Niedowie spowodowały rozmycie wału i przerwanie tamy.

 • kleska-zywiolowa

  Awaria oczyszczalni ścieków

  W sierpniu 2019 roku doszło do awarii układu przesyłowego w warszawskiej oczyszczalni ścieków 'Czajka'. Do Wisły przedostały się tysiące metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków.

FAQ

Czy dane prezentowane w aplikacji mogę bezpłatnie wykorzystać w swojej pracy badawczo-naukowej?

Tak, z prezentowanych w aplikacji danych można korzystać bezpłatnie i przeznaczone są one do celów badawczo-naukowych.

Jakie dane są dostępne w aplikacji?

W zależności od specyfiki katastrofy, w aplikacji dostępne są różne typy danych: ortofotomapy, numeryczne modele terenu, numeryczne modele pokrycia terenu, modele 3D Mesh oraz dodatkowe dane wektorowe.

Czy zdjęcia pozyskane z pułapu lotniczego gwarantują dużą szczegółowość opracowanej ortofotomapy?

Pozyskiwane przez nas zdjęcia lotnicze posiadają wysoką rozdzielczość przestrzenną (od kilku do kilkudziesięciu centymetrów), w związku z czym gwarantują dużą szczegółowość oraz dokładność opracowanej ortofotomapy.

Jakiego typu dane mogę wczytać do aplikacji?

W aplikacji istnieje możliwość importu danych w postaci plików wektorowych w formatach: KML, KMZ, shapefile (ZIP), oraz możliwość wczytania danych z zewnętrznych serwisów WMS.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas. Jesteśmy gotowi do pomocy.

KONTAKT